Notepad++

Notepad++ — çoxlu proqramlaşdırma dillərinin sintaksisi dəstəliyən mətnli fayllarının pulsuz redaktorudur. Proqram geniş opsiyalara malikdir və eyni zamanda prosessor resurslarının istehlakı minimaldır.
Notepad++ — aparıcı opsiyalar arasında — mətnin işıqlandırma opsiyası, proqramlaşdırma dilin sintaksis və blokların burulmanı imkanı. İstifadəçi proqramlaşdırma dilinin sintaksisi müstəqil şəkildə müəyyənləşdirə bilər.

Notepad ++ bir neçə sənədin redaktə və eyni vaxtda baxmaq imkanı təmin edir. Siz də iki pəncərələrin əksi, eyni bir sənəd müxtəlif yerlərdə baxmaq və redaktə edə bilərsiniz. Dəyişiklik sənədin bir pəncərədən baxmaq mümkün olur, ikinci pəncərədə isə avtomatik olacaq.