Silinmiş faylların bərpa edilməsi

Faylı və ya qovluğu necə tamamilə silmək olar?

Əvvəlki dərsdə, bütün fayllar və qovluqlar haqqında,biz bildik ki kompüterdən silinənlər tam silinmirlər, və «Səbətə» düşürlər. Əgər Siz əminsiniz ki, fayl daha lazım olmayacaq, o onu tamamilə silmək olar. Bunun üçün «Səbətdə» silmək istədiyiniz faylda və ya qovluqda mausun sağ düyməsini basın, və siyahıdan  «Silmək»(Удалить/Delete) bəndi seçin.

Faylı və ya qovluğu necə tamamilə silmək olar?

Kompüter «soruşacaq», Siz onda əminsinizmi ki, seçilmiş faylı və ya qovluğu silmək istəyirsiniz.

Faylı və ya qovluğu necə tamamilə silmək olar?

«Bəli»(Да/Yes) basacaqsınız — və kompüter həmişəlik faylı siləcək, amma əgər «Yox»(Нет/No) düyməsini basacaqsınızsa , onda onu toxunulmamış «Səbətdə»tərk edəcək.

Əgər Siz onda əmin deyilsinizsə ki, fayl (qovluq) daha lazımlı deyil, onda məsləhət verərdim ki,silməyin.