Silinmiş faylların bərpa edilməsi

Silinmiş faylların bərpa edilməsi

Biz «Faylı və qovluğu necə dəyişdirmək olar? Mausun sağ düyməsi» dərsində kompüterdən faylları və qovluqları silməyə öyrəndik. Amma belə onlar tamam silinmir.

Silinən fayllar və qovluqlar, kompüterin xüsusi bölməsinə düşürlər. O «Səbət»(Корзина/Recycle bin) adlanır.

Səbət(Корзина/Recycle bin) – bu iş stolunda nişandır. Ora biz kompüterdən silinən hər şeyi ora düşür. Bu bildirir ki, bütün silinmiş  qovluqlar və fayllar qaytarmaq olar. Amma onları tamamilə silmək olar.

Silinmiş faylların bərpa edilməsi
Windows səbəti

«Səbəti»(Корзина/Recycle bin) açın. Siz kompüterdən hansısa bir vaxt silinmiş faylları və qovluqları görəcəksiniz. «Səbətdən» faylı (qovluğu) bərpa etmək üçün, yəni kompüterə geri qaytarmaq, ona mausun sağ düyməsiylə klikləmək lazımdır. Kompüter üçün komandaların siyahısı açılacaq. Sizə burdan siyahıda «Bərpa etmək» bəndini seçmək lazımdır.

Silinmiş faylların bərpa edilməsi

Bundan sonra siz basdınız, fayl və ya qovluq, yox olacaq. Bu bildirir ki, o öz əvvəl silidiyi yerinə qayıtdı. Yəni, əgər qovluq əvvəl «Mənim sənədlərimdə» idisə, onda o «Mənim sənədlərimə» geri qayıdacaq.

Əgər Siz xatırlamırsınızsa və ya bilmirsinizsə, əvvəl silinmiş fayl və ya qovluq harada idi?! Yəni, Siz «Səbəti» açdınız, orada hansısa faylı gördünüz və onu qaytarmaq istəyirsiniz, amma xatırlamırsınız, o əvvəl harada yerləşirdi. Bunu bilmək üçün, maraqlandıran faylı və ya qovluğu basmaq və açıq «Səbətin» pənəcərəsinə ən aşağısına baxmaq lazımdır.

Silinmiş faylların bərpa edilməsi

Bu tam o yer di ki, hansından, fayl(qovluq) silinmişdi. Yəni, o oraya da qayıdacaq. Mənim nümunəmdə o D Lokal diskin , «Работа» qovluğuna qayıdacaq.

Diqqət: «Səbətdən» yalnız  kompüterdən silinmiş fayllar və qovluqlar bərpa etmək olar. Əgər Siz CD və ya DVD-dən , disketdən, fleşkadan faylları(qovluqları) sildinizsə, onda onları «Səbətdən» bərpa etmək alınmayacaq. CD(DVD) disklərldən informasiya tamamilə silinir – silinmişi  qaytarmaq biz bacarmayacağıq. Fleşkadan və disketdən  silinənləri xüsusi proqramın köməyi ilə qaytarmaq olar(bu haqda növbəti dərslərdə.