Faylların və qovluqların kopyalanması

Əgər Siz kompüterdən dəyərli istifadə etməyə istəyirsinizsə, onda kopyalanmanı öyrənmək lazımdır. Kopyalama – bu faylların və qovluqların bir yerdən başqa yerə yerləşdirilməsidir. Yəni, əgər Siz fleşkaya və ya diskdən hansısa bir informasiyanı kompüterə köçürtmək istəyirsinizsə, onda bunu kopyalamanın köməyi ilə edə bilərsiz.

Kopyalamanın bir neçə üsulu var. Amma biz universal üsüla baxacağıq. Bu üsulla kompüterə CD və ya DVD diskdən informasiyanı keçirtmək, və ya əksinə kompüterdən disketə faylları və qovluqları keçirtmək, fleşkadan və fleşkaya yazmaq olar. Həmçinin kopyalamanın köməyi ilə fotonu və ya videonu, fotoaparatdan (videokameralar),  mobil telefondan və kompüterə qoşulan başqa qurğulardan köçürtmək olar.

İndi isə təcrübəyə keçəcəyik. Əvvəlki dərsdə dediyimiz kimi, fayllarla və qovluqlarla əhəmiyyətli əməliyyatların əksəriyyəti mausun sağ düyməsi vasitəsilə yerinə yetirilir. Və kopyalama istisna deyil.

Necə köçürmək

Başqa yerə kopyalamaq istəyiniz fayl və ya qovluq üzrə mausun sağ düyməsiylə klikləyin, açılmış siyahıda «Kopylamaq»-a(Копировать/Copy) basın.

Bundan sonra kompüterdə siz faylı və ya qovluğu kopyalamaq (keçirtmək) istəyidiniz yeri açmaq lazımdır. Bu D Lokal diski, «Mənim sənədlərimin»(Мои документы), fleşkanın və ya disketin  ola bilər.

Sonra boş yer (ağ sahə üzrə) üzrə mausun sağ düyməsiylə klikləyin və siyahıdan «Yerləşdirmə»(Вставить/Paste) seçin.

Buda son. İndi bu fayl və ya qovluq iki yerdə var — haradan biz onu götürdük, və orada, hara daşıdıq (kopyaladıq).

İndi mən nümunədə göstərəcəyəm, bunu necə etmək lazımdır. Yalnız bir fayl və ya bir qovluğu yox, birdən bir neçə fayl və qovluq kopylanacaq.

Əvvəlcə kopiyalamaq üçün nəzərdə tutulan bir neçə fayl və qovluqlar seçmək lazımdır. Deməli bu belə edilir:

Kopyalamaq istədiyiniz faylların və qovluqların yanında boş yerə kursor yerləşdirin.

Faylların və qovluqların kopyalanması

Mausun sol düyməsini basın və, onu buraxmadan, düzbucaqlı dördbucaqla lazımlı faylları və qovluqları dairələyin. Onlar rəngini dəyişdikdə, bu bildirəcək ki, fayllar və qovluqlar seçilmişdir. Siçanın sol düyməsini buraxın.

Faylların və qovluqların kopyalanması

İndi seçilmiş faylları və qovluqları kopyalayacağıq:

İstənilən seçilmiş nişan (fayla, qovluğa) üzrə mausun sağ  düyməsiylə klikləyin. Siyahı açılacaq, ordan «Köpyalamaq»(Копировать/Copy) bəndi  seçmək lazımdır.

Faylların və qovluqların kopyalanması

Sonra kompüterdə bu faylları və qovluqları yerləşdirmək istəyimiz yeri açmaq lazımdır. Bu D Lokal diski, «Mənim sənədlərimin»(Мои документы), fleşkanın və ya disketin  ola bilər.

Və, nəhayət, boş yer (ağ sahə üzrə) üzrə mausun sağ düyməsiylə basın və çıxmış siyahıdan «Yerləşdirmə» (Вставить/Paste) bəndi seçin.

Faylların və qovluqların kopyalanması

Tamam! Fayllar və qovluqlar yeni yerə keçdi. Yəni, onlar indi iki yerdə: əvvəlki və yeni yerdədir.

Narahat olmayın, hər şey ilk baxışda göründüyü kimi çətin deyil. Yalnız bir az məşq etmək lazımdır. Uğurlar!